դու

դու

Dasnabedian 1995: 429

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995
tu

freq: 87


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԴՈՒ — (քո, քեզ, ի քէն, քեւ. դուք, ձեր, ձեզ, ի ձէնջ, ձեօք.) NBH 1 0638 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 10c Էական դերանուն, երկրորդ դէմ, σύ tu Էական դերանուն, երկրորդ դէմ, առ որ ուղղի բան. որ եւ յայլ լեզուս, դու, դիւ, դի, սի կամ սիւ, սէն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • *Հոյ՛ն, հայեա՛ց, ասէ, մանուկ, եւ տե՛ս, զի՞նչ ʼի տախտակըդ գըծագրես. զի մովսէսի դու նըմանես, զգիրս աստուծոյ կրկին գըրես. Շ. այբուբ.:ՀԱ — ( ) NBH 2 0001 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ՀԱ՛ կամ ՀԱ՛Յ. Ռամկական ձայն որպէս մջ. մ. շ. իբր Հա՛պա. աղէ՛. օն. հա՛, տե՛հա. հա՛յտէ, տէ՛. *Հա՛ քարշեցէք, հա՛ քարշեցէ՛ք. Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա: *Հա՛ ջանա՛. հա՛ ասա՛. Գրչ. արիստակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Западноармянский язык — Для улучшения этой статьи желательно?: Обновить статью, актуализировать данные …   Википедия

 • ՔԵԶԷՆ — ( ) NBH 2 1002 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c մ. ՔԵԶԷՆ, դու քեզէն, քեզէն զքեզ. ՔԵԶՈՅՆ. քեզ քեզոյն, քեզոյն զքեզ. σύ tu σεαυτῷ, σαύτῳ, ταυτόν, ἐαυτόν tibi ipsi, ex te, te ipsum ἑν σεαυτῴ in te ipse եւն. Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔԵԶՈՅՆ — ( ) NBH 2 1002 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c մ. ՔԵԶԷՆ, դու քեզէն, քեզէն զքեզ. ՔԵԶՈՅՆ. քեզ քեզոյն, քեզոյն զքեզ. σύ tu σεαυτῷ, σαύτῳ, ταυτόν, ἐαυτόν tibi ipsi, ex te, te ipsum ἑν σεαυτῴ in te ipse եւն. Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Himno de la RSS de Armenia — Bandera de la RSS de Armenia. El Himno de la República Socialista Soviética de Armenia se usó desde 1944 hasta 1991. Compuesto por Aram Jachaturián, famoso compositor armenio. Contenido …   Wikipedia Español

 • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐՁՐԵԱԼ — (ելոյ.) NBH 1 466 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 10c գ. Սեպհականեալ անուն ճշմարտին Աստուծոյ, ըստ որում է իսկութեամբ բարձր ամենայնիւ, կամ Ամենաբարձր, որպէս ասի յայլ լեզուս. ὔψιστος altissimus եբր. էլիօն. տճկ. ... *Որոտաց տէր յերկնից, եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶՈՅԳ — (զուգի, իւ. Զոյգք, զուգաց, օք, կամ գից, իւք.) NBH 1 0741 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. δισσοί bini Երկու կրկին. երկու հատ, երկերկու, ջուխտ. ... *Երկու աչօք եւ ականջօք զուգիւք. Փիլ. այլաբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Ի — I. ( ) NBH 1 0841 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր տրական հոլովոյ որպէս Առ. յ. ց. միայն ՛ի սկզբան բառից բաղաձայն տառիւ հաւելոց. εἱς, ἑπί, πρός in, ad. *Դարձաւ առ նոյ ʼի տապան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.